JÄTKUSUUTLIKULT JA VASTUTUSTUNDLIKULT

Arvestame oma tegevuse majanduslike, sotsiaalsete ja keskkondlike mõjudega. Hoolime inimestest, ettevõttest ja keskkonnast ning kasutame kõiki ressursse võimalikult säästlikult.

Meie eesmärk on kultuurse, vastutustundliku ja kvaliteeti väärtustava mõtteviisi edendamine. Oleme fookusesse võtnud ressursside säästva ja jätkusuutliku kasutamise, läbimõeldud jäätmekäitluse ning jätkusuutlikud pakendid.

Liviko on suunanud oma toetuse ühiskondlikult ja kultuuriliselt tähendusrikastesse valdkondadesse. Meie põhitähelepanu on kultuuril, nii kunstil, kirjandusel, muusikal kui ka spordil – aitame Eesti elu edendada.

LIVIKO VASTUTUSTUNDLIKU JA JÄTKUSUUTLIKU STRATEEGIA FOOKUSTEEMAD

VASTUTUSTUNDLIKULT
JA JÄTKUSUUTLIKULT
JUHITUD ETTEVÕTE

 • Liviko on kaasaegne, multinatsionaalne ja rahvusvaheline ettevõte
 • Kõik Liviko grupi ettevõtted töötavad kasumlikult
 • Kasvame koos nii enda loodud kui ka imporditud kaubamärkidega, tõstes seeläbi töötajate professionaalset taset ja motivatsiooni ning loome nii sünergiat mõlema kaubagrupi jaoks
 • Liviko tootearendus on julgelt uuenduslik ja trenditeadlik ning toetab meie kasvueesmärkide saavutamist
 • Oleme hea ja usaldusväärne partner kõigi meie tarnijate ning klientide jaoks, pakkudes
  rahvusvahelisel tipptasemel koostööd pikaajalises vaates
 • Kasvatame ettevõtte väärtust ning maksame stabiilselt dividende luues aktsionäridele ajas kasvavat heaolu

VASTUTUSTUNDLIK
JA ATRAKTIIVNE
TÖÖANDJA

 • Oleme töötajate jaoks kaasaegse töökeskkonnaga, usaldusväärne ning eneseteostuse
  võimalusi pakkuv atraktiivne ettevõte nii Eesti kui ka Balti tööturul
 • Livikos teadvustatakse, et kogemus ja nooruslik uuendusmeel loovad viljaka sünergia
 • Mõõdame tulemuslikkust ning märkame ja tunnustame seda toetavat initsiatiivikust

KESKKONDA VÄÄRTUSTAV
JA KOGUKONDA
TOETAV ETTEVÕTE

 • Kuigi panustame äri kasvule, tegutseme jätkusuutlikult ja keskkonnateadlikult ning
  vähendame Liviko süsiniku jalajälge
 • Meile on oluline kogukonna kultuurne, vastutustundlik ja kvaliteeti väärtustav mõtteviis,
  mistõttu toetame ühiskondlikult ja kultuuriliselt tähendusrikkaid valdkondi
LIVIKO SDG EESMÄRGID

LIVIKO SDG EESMÄRGID

Meie püstitatud jätkusuutlikkuse eesmärgid aitavad kaasa ülemaailmsete säästva arengu eesmärkide (Sustainable Development Goals – SDG) täitmisele.
Livikos tunneme, et meie tegevusel on enim
mõju viies valdkonnas

1. Hea tervis ja heaolu (SDG 3)
2. Taskukohane ja puhas energia (SDG 7)
3. Tööstus, innovatsioon ja taristu (SDG 9)
4. Vastutustundlik tarbimine ja tootmine (SDG 12)
5. Kultuur (SDG 18)


SOTSIAALNE JÄTKUSUUTLIKKUS

SOTSIAALNE JÄTKUSUUTLIKKUS

Soovime, et alkohoolseid jooke tarbitaks teadlikult ja mõistlikult. Kultuurset alkoholitarbimist väärtustava rahvusvahelise ettevõttena edendame pühendunult joogikultuuri kõigis Balti riikides. Oleme aastast aastasse toetanud nii Eestis, Lätis kui ka Leedus sommeljeede ja baarmenite assotsiatsioone ning nende koolitustegevust.

Liviko sommeljeed ja koolitajad viisid 2022. aastal läbi üle 500 tunni teadlikkust tõstvaid koolitusi joogikultuurist. Neil koolitustel on 2022. aastal osalenud 2350 täiskasvanut.

Maitsenaudingutele mõeldes loome seltskondlikeks koosviibimiseks alkoholivabu valikuid. Kasvatame ja kujundame teadlikult alkoholivabade jookide osakaalu nii omatoodete portfellis kui ka esindatavate brändide valikus. Osaleme Alkoholitootjate ja Maaletoojate Liidu algatatud vastutustundliku alkoholitarbimise kampaanias „Kui võtad, võta vett vahele!“

HOIAME INIMESI

HOIAME INIMESI

Hoolime inimestest ja keskkonnast meie ümber. Sõbralikkus, lahendustele avatus ja vastastikku lugupidavad suhted nii kolleegide kui ka partneritega on Liviko kõrge usaldusväärsuse nurgakivi.

Uuele avatus ja väärt traditsioonide jätkamine innustab ja toetab meie meeskonna liikmeid professionaalses arengus. Oleme kaasaegse töökeskkonnaga, usaldusväärne ning eneseteostuseks häid võimalusi loov atraktiivne tööandja nii Eestis, Lätis kui ka Leedus. Meile on oluline inimeste rahulolu ja eneseteostus, seepärast väärtustame töötajate erialast arengut, pakkudes neile nii üle-ettevõttelisi kui ka kitsamaid erialaseid koolitusi.

Me hoolime töötajate tervisest, heaolust ja puhkeajast, toetades oma inimesi sporditoetuse, tervisekontrolli ja lisa puhkepäevadega. Me kohtleme kõiki inimesi võrdselt hästi ja kõigil meie töötajatel on võrdsed võimalused.

Heade tulemuste ja vastastikku meeldiva koostöö aluseks on head suhted, aga ka töö ja isikliku elu tasakaal. Liviko keskmine tööstaaž on 13 a 10 kuud ja 53% töötajatest on olnud koos Livikoga üle 10 aasta. Liviko töötajatest on 59% naised, juhtkonnaliikmetest moodustavad naised 61%. Hindame kõrgelt nii oma pikaajalisi, kogenud ja lojaalseid töötajaid kui ka värsket pilku pakkuvaid uusi kolleege.

 KESKKONDA HOIDEV ETTEVÕTE

KESKKONDA HOIDEV ETTEVÕTE

Liviko joogid valmivad jätkusuutlikult. Meie tootmise iga etapp on põhjalikult läbi mõeldud ja analüüsitud – nii tagame kõigis protsessides võimalikult säästvad tarbimis- ja tootmisviisid.

Meie eesmärk on aidata kaasa Euroopa Liidu ja Eesti ühisele eesmärgile saavutada kliimaneutraalsus 2050. aastaks. Töötame selle nimel, et aastaks 2030 saavutaks Liviko Net Zero CO2. Meie CO2 emissioon, võrreldes baasaastaga 2015, on 2022. aastaks vähenenud 60%.

Kogu meie ettevõttes kasutatav elekter on pärit taastuvatest energiaallikatest – seda kinnitab Powered by Green sertifikaat. Liviko annab oma panuse keskkonna hoidmisesse koostöös Elektrum Eestiga.

Kasutame jätkusuutlikke, ümbertöödeldavast materjalidest pakendeid. Märkimisväärne osa meie omatoodete klaaspudelitest valmib Livikost vaid 85 km kaugusel asuvas Järvakandi klaasitehases. Toetame rõõmuga kohalikku klaasitööstust ja meile valmistab heameelt, et ligi pool seal valmivate pudelite toorainest on taaskasutatud klaas. Otsime järjepidevalt võimalusi vähendada oma ökoloogilist jalajälge. Sel teekonnal oleme unikaalse ja läbimõeldud pudelidisainiga vähendanud nii Crafter’si kui ka Hõbe Vodka klaaspudelites kasutatava klaasi kogust koguni kolmandiku võrra.

Otsime nutikaid lahendusi, kuidas luua multifunktsionaalseid ja pika kasutusajaga turundusmaterjale.

ROHELISE MÕTTEVIISI EKSPORT

ROHELISE MÕTTEVIISI EKSPORT

Oleme Livikos mõelnud välja unikaalse lahenduse, kus kasutame ära džinni destilleerimisest alles jäävad kadakamarjad ja ekstrakti. Crafter’s džinni tootmise kadakamarjade jääkekstrakti taaskasutades töötasime välja uued Re-crafted Crafter’s Junibeer joogid. Destilleerimisest alles jäävad kadakamarjad jõuavad aga Andre juustufarmi Crafter’s Juniper juustu.

Taaskasutusfilosoofiast kantult lepime ka sellega, et ingverijook Re-crafted Crafter’s Gingeroot on Liviko tehasepoes saadaval vaid kahel korral aastas – me destilleerime ingverit vaid kaks korda aastas väikeste partiidena. Soovime väärt toorainet maksimaalselt ära kasutada – mõnda lausa mitmel korral.

Kuna keskkond ja loodus kuuluvad kõigile, siis tutvustame oma taaskasutuse tehnoloogiat maailmas avatult, et innustada inimesi ja ettevõtteid keskkonnasõbralikule innovatsioonile.

KULTUUR JA KOGUKONNA ARENG

KULTUUR JA KOGUKONNA ARENG

Väärtustame kohalikku kultuuri ja traditsioone – oleme suunanud Liviko toetuse ühiskondlikult ja kultuuriliselt tähendusrikastesse valdkondadesse. Liviko on pühendanud kultuuri toetusesse 5 protsenti ettevõtte kasumist.

Aitame kaasa vastutustundliku ja teadliku joogikultuuri eest hea seismisele. Oleme vastutustundliku alkoholikultuuri kampaania „Kui võtad, võta vett vahele!“ koostööpartner, korraldame Livikos joogikoolitusi ning Baltimaades parima sommeljee võistlust Vana Tallinn Grand Prix. Liviko tunnetab oma rolli ja vastutust ettevõtjana ja teadvustab oma tegevuse mõju ühiskonnale.

Toetame erialaühendusi, näiteks sommeljeede ja baarmenite assotsiatsioone nii Eestis, Lätis kui ka Leedus.

Koostöös Eesti Baarmenide Liiduga korraldame baarmenidele oskuste arendamiseks erialast võistlust Vana Tallin Speed Round.

Liviko koostööpartneriteks kultuuri ja kogukonna arengu edendamisel on Eesti Kunstimuuseum, Eesti Kunstnike Liit ja Eesti Riiklik Sümfooniaorkester. Koostöös rahvusooper Estoniaga tuuakse lavale iga-aastane ooperigala Vana Tallinn gala ning koos Eesti Kontserdiga jõuavad publikuni Saaremaa Ooperipäevad ja Rémy Martini uusaastakontsert.

Eesti Jahtklubide Liidu kuldsponsorina aitasime Eesti purjesportlased Tokyo olümpiamängudele ja toetame Tallinna Jahtklubi parimate noorte purjetajate treeninguid ja pürgimusi. Livikole kuulub ka Eesti Kirjanike Liidu romaanivõistluse taasalgataja ja toetaja austusväärne tiitel.

Our products


Kinnitan, et olen täisealine


Nõustun