Alkoholitootjad ja maaletoojad koondasid huvid ühisesse liitu

Alkoholitootjate Liiduga ühinesid Alkoholi Importööride Liidu liikmed, andes oma huve esindavale organisatsioonile nime MTÜ Alkoholitootjate ja Maaletoojate Liit. Liidu prioriteedid on vastutustundliku alkoholitarbimise propageerimine, osalemine riigi alkoholipoliitika väljatöötamisel ja arendamisel ning õiguspärase ja eetilise kaubandustegevuse eest seismine.

„Alkoholitootjate ja maaletoojate ühendamine ühte liitu on tingitud ettevõtete ühistest huvidest ja sarnasest sotsiaalsest vastutusest. Kuna kõik liitu kuuluvad Eesti alkoholitootjad tegutsevad praeguseks ka alkoholi maaletoojatena, on sisemiselt efektiivsem ja ühiskondlikult mõjusam tegutseda ühes liidus,“ ütles Alkoholitootjate ja Maaletoojate Liidu juhatuse esimeheks valitud Janek Kalvi.

„Kõik õiges suunas tehtud algatused ja väärt põhimõtted võtab ühinenud liit Alkoholitootjate Liidult üle ning arendab ja laiendab oma sotsiaalselt vastutustundlikku tegevust,“ ütles Alkoholitootjate ja Maaletoojate Liidu juhatuse esimees Janek Kalvi.

Alkoholitootjate ja Maaletoojate Liidu liikmed juhinduvad oma tegevuses Alkoholitootjate Liidu ja Alkoholiimportööride Liidu poolt kokku lepitud eneseregulatsiooni korras seatud piirangutest alkoholireklaami näitamisel. Alkoholitootjad ja maaletoojad on endale kehtestanud seaduse nõudmistest rangemaid piiranguid, et vältida laste kokkupuudet televisioonis näidatava alkoholireklaamiga.

Alkoholitootjate ja Maaletoojate Liit valis juhatuse, kuhu kuuluvad juhatuse esimees Janek Kalvi (AS Liviko), Rein Aksalu (Pernod Ricard Estonia OÜ), Lauri Põldemaa (Prike AS) ja Kristel Mets (Altia Eesti AS).

MTÜ Alkoholitootjate ja Maaletoojate Liitu kuuluvad praegu Altia Eesti AS, Dunkri Kaubanduse AS, Kravond AS, Liviko AS, Pernod Ricard Estonia OÜ, Prike AS, AS Remedia ja Tridens AS.

Our products


Kinnitan, et olen täisealine


Nõustun