AS Liviko ISO kvaliteedisüsteemi resertifitseerimine

18.12.2017. a. väljastas audiitorfirma Bureau Veritas Estonia AS Livikole eduka resertifitseerimise tulemusena ISO 9001:2015 standardile vastava sertifikaadi.
Uus standard kehtestab organisatsioonile suuremad nõuded riskipõhise juhtimise seisukohast.

Sertifikaadi olemasolu tõendab klientidele ja koostööpartneritele, et ettevõte suudab täita endale võetud kohustusi ning on pühendunud protsesside pidevale parendamisele ja klientide rahulolule.

AS Liviko omandas ISO 9001:2015 standardile vastava sertifikaadi aasta seadusega ettenähtust varem.

Sertifikaadi leiad siit.

Our products


Kinnitan, et olen täisealine


Nõustun