Liviko toetas rahvuslooma auks välja antud välja kogumiku „Hunt“ ilmumist.

Kogumikku on koondatud viimase kümnendi silmapaistvad fotod huntidest, mida saadavad lood huntide eluolust ja nendega seotud pärimusest.

 „„Hunt“ on Liviko kummardus Eestimaa ürgsele loodusele ning meie rahvusloomale. Hundid meie metsades on elav tõestus, et Eestis on veel säilinud metsikut loodust. Erinevalt paljudest Euroopa riikidest, kus ühes metsadega on kadunud ka hundid, pakub Eesti mets jätkuvalt elupaika erakliku eluviisiga hundile.“  ütles raamatu väljaandmist toetanud AS Liviko juhataja Janek Kalvi.

„Hundil on meie kultuuriloos väga oluline roll – ta on mõjutanud meie maailmapilti, keelekasutust ja eneseteadvust, mistõttu on raamatu „Hunt“ ilmumisel oluline roll selle loo edasikandmisel. Ühtlasi teen üleskutse kõikidele raamatukogudele, muuseumitele ja teistele asutustele haarata kinni Kadrioru raamatukogust alguse saanud mõttest korraldada hundi-raamatute teemaline näitus,“ ütles kultuuriminister Indrek Saar.

„Eestis on õnnestunud hunti pildistada vaid umbes paarikümnel fotograafil. Saada hunt fotole looduses, kas varjest või pooljuhusliku klõpsuna, on alati harukordne õnn. Raamatus „Hunt“ on esindatud suur osa Eesti viimase kümnendi parimatest hundi piltidest. „Hunt“ on esimene teos, mis on rahvusloomale pühendatud ning see sai võimalikuks tänu Liviko toetusele. Raamat tutvustab huntide elu, nendega seotud pärimust ja kirjanik Valdur Mikita selgitab eessõnas, miks susi meile rahvusloomaks sobib,“ ütles rahvusloomale pühendatud raamatu koostaja, loodusajakirjanik Helen Arusoo.

Kaasautoriteks on kirjanik Valdur Mikita, suurulukispetsialist ja jahimees Peep Männil, suurulukiuurija Marko Kübarsepp ning loodusfotograafid Valeri Štšerbatõh, Ingmar Muusikus, Sven Začek, Kalmer Lehepuu, Urmas Tartes, Janek Joab, Aare Udras ja Tarmo Mikussaar.

Kogumikku illustreerivad fotod Eesti huntidest. Raamatu kujundaja on Asko Künnap, raamat on trükitud Printon Trükikojas.

Our products


Kinnitan, et olen täisealine


Nõustun