AS Liviko on väljastanud vaid kvaliteetset toodangut

AS Liviko labor kinnitab, et kõik meie tooted, sealhulgas Viru Valge on kontrollitud ja vastavad kvaliteedinõuetele. Kui kinnitust peaks leidma fakt, et Soome-Vene piiripunktis Vene poolel Värtsiläs väidetavalt tax-free poest viinana soetatud alkohol, mis väidetavalt kandis 80% Viru Valge silti oli metanoolimürgituse põhjuseks, pidi tegemist olema võltsinguga. Liviko on mures meie usaldusväärse kaubamärgi võimalikust ärakasutamisest tulenevate kahju pärast. Palume meedial mitte võimendada ilmselgelt tõendamata väidet, et mürgistus on alguse saanud just Viru Valge võltsingust!

Liviko ei ole saanud praeguseks mingeid faktilisi tõendeid, et Viru Valge kaubamärki oleks võltsitud, kuna tugineme ainult suusõnaliselt levinud pärimusele ning kõik esemelised tõendid on kahjuks hävitatud. Praegu saame kinnitada Liviko toodangu kõrget ja kontrollitud kvaliteeti. Liviko labori andmetel ei sisaldanud ükski Livikos 2014. aastal toodetud viin absoluutselt metanooli. (teadmiseks: Euroopa Liidu standard lubab 10,0 grammi metanooli hektoliitri kohta.)

„Kõik AS Livikos toodetud alkohoolsed joogid vastavad EL kehtestatud toiduohutuse ja kvaliteedi normidele. Sõltumatut järelvalvet AS Liviko toodete üle teostab Eesti Veterinaar-ja Toiduamet, kes ei ole Livikole teinud ettekirjutusi ega tuvastanud mittevastavusi toodete kvaliteedi osas. Vastavalt Livikos kasutatavale kvaliteedisüsteemile ISO 9001 säilitatakse igast toodetud alkohoolse joogi partiist kinnised tootenäidised kuni antud toote garantii lõpuni ehk kangeid alkohoolseid jooke hoitakse klaaspudelis kuni kolm aastat ja PET pudelis kuni ühe aasta. Loomulikult oleme valmis oma tootenäidise ekspertiisiks avama, selleks need talletatud ongi,“ ütles AS Liviko labori juht Velve Tagger.
„AS Liviko tootmisprotsessis ja tootmiseks kasutatavates seadmetes ei kasutata kusagil muud piirituse-vesilahust kui seda, millest valmistatakse tooteid, seetõttu on igasugune võimalik metanooli sattumine toodetesse tehases absoluutselt välistatud,“ selgitas tootmisdirektor Riho Sõber.

„Soome haigla on alkoholi päritolu ja võltsingu olemuse tuvastamiseks vajalikud asitõendid kahjuks hävitanud. Liviko esindajad on täna kontakteerunud nii Soome politsei kui ka haiglaga, et leida pudelid, millest väidetav mürgistus alguse sai. Pudelite visuaalne analüüs aitaks kindlaks teha nii selle, kas tegemist oli üldse meie kaubamärki kandvate pudelitega, kui ka seda, millist laadi võltsinguga on tegemist, et hinnata muuhulgas ka võimaliku võltsingu mahtu. Nii haigla kui ka politsei kinnitavad, et haigla hävitas aset leidnud mürgistusjuhtumi asitõenditeks olevad pudelid ning meil ei ole võimalik tuvastada, millega oli konkreetsel juhul tegu,“ ütles AS Liviko juhatuse esimees Janek Kalvi.

„Konktakteerusime ka Liviko edasimüüjaga Venemaal, kellele andsime teada võimalikust võltsimisjuhtumist ning palusime nende abi nii võltsimisjuhtumi fakti kui ka võimaliku ulatuse tuvastamiseks. Loomulikult oleme mures meie usaldusväärse kaubamärgi võimaliku väärkasutamise pärast. Mingeid muid indikatsioone ei ole me võimalike võltsitud toodete kohta praeguseks saanud,“ ütles AS Liviko juhatuse esimees Janek Kalvi.

Soome politsei andmetel sattus 21. veebruaril kaheks päevaks Põhja-Karjala Keskhaiglasse intensiivravile metanoolimürgitusega mees, kes oli käinud Venemaal ja soetanud väidetavalt Värtsiläs Vene poolelt asuvast tax-free poest kaks 0,5 liitrist pudelit alkoholi, millel väidetavalt olid 80%-lise Viru Valge viina sildid ning tarbinud seda.

AS Livikos on alates 1997. aastast toimiv kvaliteedisüsteem ISO 9001, millega on kehtestatud ranged normid ja tööjuhendid tooraine vastuvõtmiseks, kontrollimiseks ja toiduohutuse tagamiseks.

Our products


Kinnitan, et olen täisealine


Nõustun